6 pravil pri investiranju v nove kriptovalute – ICO (Initial coin offering)

Spisali smo nekaj ‘pravil in nasvetov’ glede investiranja v nove kriptovalute in (ICO-te). Za nakupe se vedno odločite po lastni presoji in analizi ‘kriptovalute’ ‘projekta’ oz. ‘ICO-ta’.  Zaradi vse večjega razcveta ponudb novih kriptovalut, je tudi sam market na katerem se odvijajo ponudbe postal zelo dinamičen, ob enem pa tudi kompleksen in je pri nakupu, oziroma investiranju v nove kriptovalute potrebno biti precej bolj previden kot v preteklosti. Premišljenost, analiza, opolnomočenje o kriptovaluti oz. ICO-tu je ključnega pomena!

Torej, če se ravno v tem času odločaš za nakup novih kriptovalut, pozorno preberi članek, saj ti bomo na kratko opisali nekaj malenkosti na katere moraš biti pozoren. Prav zgodovina je tista, ki nas je naučila kdo ima prav in kdo ne, zato je pomembno, da kljub hitro razvijajoči se ponudbi novih kriptovalut pogledamo prav zgodovino. Pot, ki jo opisujemo v tem članku, je Albertu Murphyu v letu 2017 prinesla vrtoglavih 2 milijona ameriških dolarjev dobička z vlaganjem v nove kriptovalute, ob vsem tem, pa je zgovoren podatek, da je v same ICO-te oz. kriptovalute vložil le 20.000 ameriških dolarjev.

VEČJI KOT JE ICO – BOLJŠI JE?  NAPAKA…

Ena največjih zmot pri samem vstopu v svet ICOV, oziroma v vlaganje v le-te je ta, da več kot nek ICO zbere sredstev, ter večje kot je projekt zastavljen na samem začetku, večja je možnost, da bodo dobički večji, ko bo sama kritpovaluta postala del trga. Do zmote kot je ta, pride predvsem zaradi tega, ker ljudi vodijo čustva, predvsem strah, da bodo izgubili, če ne vložijo denarja.

Prav ta fenomen oziroma čustvo, se ponavadi naredi, ko vidimo velike količine denarja, katere se vlagajo v določen projekt, ki ga podpira velika skupnost ljudi.

To velja predvsem za velike projekte in mednje sodijo tudi tako imenovani ICO, oziroma ponudbe za vlaganje v novo nastale kriptovalute, ki lahko pripeljejo do neracionalnih odločitev in na koncu do izgub in obžalovanja.

Za prikaz kako pomembno je biti pazljiv pri vlaganju v novo nastale ICO-te, si lahko ogledate spodnjo tabelo:

Investiranje v ICO-te

Iz tabele lahko razberemo, da s samo tremi pravilnimi odločitvami iz 20 tisoč dolarji naredimo dobiček…in to kar 796 tisoč dolarjev.

Ob vsem tem je seveda potrebno omeniti, da kriptovalut in njihovih nastankov ter vrednosti ne smemo enačiti z delnicami, saj so kriptovalute na svetovnem tržišču približno zadnja tri leta in njihovega razvoja še ne poznamo dovolj dobro.

Ko investiramo sredstva v novo nastale kriptovalute je potrebno vedeti tudi to, da za velikimi vložki v sam projekt stojijo tako imenovani skrivni investitorji, ki zaradi količine nakupa oziroma vloženih sredstev ponavadi dobijo velike popuste. S tem hočejo privabit tudi druge kupce, ob vsem tem pa mastno zaslužijo.

Tudi, če cena same valute pade za 30%, veliki kupci pa so pri investiciji dobili 60% popust, še vedno zaslužijo  30%, medtem ko so majhni kupci, ki kupijo delež oziroma valuto po redni ceni v 30% izgubi. Popusti, ki jih dobivajo veliki kupci, se spreminjajo glede na velikost vložka, njihov vpliv v svetu kriptovalut in podobnega. Popusti, ki jih ob tem prejmejo, pa lahko znašajo tudi vrtoglavih 80%.

Vse te popuste, nato prejmejo kot dodatno valuto, v katero so vložili denar ali pa jih dobijo vrnjene kot Etre po tem, ko se zaključi ICO. Ob vsem tem, pa prihaja do nemalo goljufij, saj morajo vodje oziroma lastniki projektov projektov (ICO- jev) denar prerazporediti drugam, da lahko prekrijejo nelegalne transakcije.

Ravno to se je zgodilo pri projektu oziroma kritpovaluti Tezos, kjer je lastnik projekta prepošiljal denar v druge fonde in si tako nakopal tožbo vlagateljev.

Ko govorimo o povprečnem vlagatelju v nove projekte, le-ta vanje vloži povprečno 3 ETH oziroma okrog 1000 ameriških dolarjev. Ob tako »majhnih« vložkih pa seveda ni pričakovati velikih popustov s strani lastnika ICO-ja.

Pri tem moramo biti pozorni tudi na razkorak med željami samega projekta nastajanja kriptovalute, oziroma vodje le tega ter kupci. Večji kot je razkorak v strinjanju kam projekt peljati, večja je verjetnost, da projekt ne bo uspel in, da se bo vrednost kriptovalute znižala.

Prav zaradi tega, je pomembno, da se velikih ponudb izogibamo, saj so velikokrat »zrežirane« in tako pripeljejo do velikih izgub.

 

NEKAJ PRAVIL PRI INVESTIRANJU V NOVE (ICO-te)

Pravilo številka 1: Izberi ravno prav velik projekt in se usmeri na vrednosti le tega, izogibaj se projektom v velikim »reklamiranjem«.

Pri izbiri velikosti velja pravilo, da so projekti, ki so najuspešnejši vrednosti na približno 2 do 10 milijonov ameriških dolarjev. Lahko pogledamo na primer Google, ki je bil kot projekt začet v garaži in ocenjen na približno 1 milijon ameriških dolarjev. Pri vsem, pa je seveda potrebno uporabiti malo logike in pameti. Če že sam koncept oziroma zasnova projekta ni čisto točno začrtana, ali če je ekipa, ki projekt vodi na tem področju neizkušena, je to eden večjih razlogov, zakaj se v tak projekt ne vključimo.

Še vedno pa velja, da se je potrebno izogibanje»na veliko zastavljenim« projektom, saj le-ti pritegnejo preveliko pozornost in velike kupce, ter najverjetneje hitro končajo kot propadli projekti.

Pravilo številka 2: Preuči ekipo, ki sam projekt vodi (kakšni so njihovi uspehi, njihove izkušnje)

Pomembno se je zavedati, da za dobrim projektom stoji dobra ekipa. Če ekipa, ki projekt vodi nima izkušenj ali na tem področju nimajo uspehov, se je potrebno takih projektov izogniti. Predvsem je pomembno, da je ekipa, ki stoji za projektom dobro poznana, saj je tako veliko manjša možnost nedovoljenih transakcij in samega propada projekta.

Pravilo številka 3: Izogibaj se projektom, ki imajo na svoji poslovni viziji »praznine«

Dobra poslovna vizija, nam daje dobro prihodnost. Predvsem moramo biti pozorni na to, da takoj po samem zaključku ICO-ja oziroma vlaganja v projekt dobimo vložena sredstva takoj. Veliko nam pove tudi sam odnos med vlagatelji in ekipo, ki vodi ustanavljanje kriptovalute, saj iz tega lahko razberemo, kakšna bo obravnava v prihodnje.

Pravilo številka 4: Prepričaj se, kakšna je vrednost investicije, ki jo je projekt oziroma ICO pripravljen sprejeti in uničiti nekupljene žetone

Zaradi velike rasti kriptovalut je čisto normalno, da se pri samem ustanavljanju ne doseže vseh potrebnih sredstev za razvoj. Pri tem moramo biti pozorni, da se sredstva oziroma žetoni, ki naj bi bili na voljo za prodajo uničijo, ter tako onemogočijo goljufije. Poleg vsega naštetega je potrebno biti pozoren še na to, da po zaključku zbiranja sredstev ne bo več mogoče kupiti novih žetonov, oziroma ne bo več novih zbiranj sredstev, saj s tem omogočimo večjo rast cen kriptovalute v katero smo vložili denar.

Pravilo številka 5: Preveri, ali bo projekt deloval na zasnovi blockchain oziroma veriženja podatkovnih blokov

S tem, ko vemo, da bo projekt deloval na sistemu blockchain, se zavarujemo, saj so projekti s tem načinom dela veliko verjetnejši, da bodo prešli v pravo valuto. Če je projekt zastavljen tako, da ne bo deloval na sistemu blockchain je to zelo pomembno opozorilo, saj nam daje vedeti, da imajo vodje projekta namen zgolj zaslužiti in ne speljati samega projekta v pravo kriptovaluto.

Pravilo številka 6: Prepričaj se, da so ustanovitelji projekta dostopni za potencialne kupce in preveri njihov vložek v sam projekt

Ko govorimo o sami dostopnosti vodij projekta, se moramo zavedati, da so manjši projekti veliko boljši v smislu dostopnosti vodilnih v ekipi. Pri projektu, kjer moramo govoriti z nešteto vmesnimi členi, da pridemo do vodilnega vemo, da jim je za naš denar malo mar. Poleg tega je pomembno tudi, da smo pozorni koliko sredstev vložijo vodje projekta v sam projekt. Če vložijo v lasten projekt veliko denarja in s tem pomagajo doseči zbrani cilj, nam to daje vedeti, da v svoj projekt res verjamejo.

Projekti, ki so za investiranje najboljši:

  • Dostop do valute nam je omogočen takoj po zaključku obdobja investiranja oziroma nastanka,
  • Projekt mora biti zasnovan na osnovi blockchain tehnologije,
  • Razpon projekta naj bo med 2 in 10 milijonov ameriških, dolarjev – povprečna investicija naj ne bo večja od 4. eth,
  • Dostopnost ustanoviteljev naj bo lahka, prepričaj se, da želijo zaslužiti z večanjem vrednosti valute in ne z denarjem vlagateljev,
  • Projekt naj vodijo izkušeni ljudje, ki so že priznani na tem področju.

Vsekakor pa vedno investirajte denar, ki ga ne potrebujete oz. ga imate na voljo za dodatno investicijo!

Kljub vsemu upoštevajte vaše želje, usmeritve in se na koncu se vedno odločite sami!

Priporočene vsebine